Vi använder cookies

Genom att använda www.agricultureandfood.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Här kan du läsa mera om vår cookiespolitik.
 • Djuromsorg

  Djuromsorg i grisproduktionen

  29.06

 • Livsmedelssäkerhet

  Livsmedelssäkerhet handlar om att skapa förtroende för kött producerat i Danmark bland både kunder och konsumenter.

  29.06

 • Miljö

  Miljöarbete - grisproduktion

  29.06

 • Kvalitet

  Konsumenternas förtroende för grisskött från Danmark utgör grundvalen för efterfrågan. Därför ställs höga krav på kvalitetsuppföljning bland producenterna och systematiska kvalitetsuppföljningar sker regelbundet på gårdsnivå.

  29.06

Färre svanskuperinger i Danmark

Det finns inga enkla eller snabba lösningar när danska grisproducenter, enligt tillkännagivandet från toppmötet om djurvälfärd, ska kupera färre grissvansar.

07.11

Danska grisbranschen ger sig själv böter

Unikt danskt system ger optimala förutsättningar för förnuftiga beslut, som kan säkra fortsatt hög livsmedelssäkerhet. Ett frivilligt bötessystem säkrar bland annat en stor insats mot salmonella.

25.09

Kort om listeria

Listeria finns på många platser i naturen, bl.a. i jorden, i tarmen på djur och människor, på växter och i spillvatten.

25.09

Nyhetsbrev

Nyfiken på den danska gris- och nötköttsproduktionen?

Publikationer

Europæiske Notering

Kvalitetssäkring