Vi använder cookies

Genom att använda www.agricultureandfood.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Här kan du läsa mera om vår cookiespolitik.
 • Djuromsorg - grisproduktion

  Djuromsorg i grisproduktionen

  29.06

 • Livsmedelssäkerhet - fläskköttsnäring

  Livsmedelssäkerhet handlar om att skapa förtroende för kött producerat i Danmark bland både kunder och konsumenter.

  29.06

 • Miljö

  Miljöarbete - grisproduktion

  29.06

 • Kvalitet - griskött

  Konsumenternas förtroende för grisskött från Danmark utgör grundvalen för efterfrågan. Därför ställs höga krav på kvalitetsuppföljning bland producenterna och systematiska kvalitetsuppföljningar sker regelbundet på gårdsnivå.

  29.06

Spädgrisöverlevnad överst på dagordningen

Det finns en bred enighet om att överlevnad för spädgrisar handlar om både omsorg och ekonomi. För att bidra till att förbättra båda aspekterna driver SEGES, Videncenter for Svineproduktion,...

30.04

TV: Nytt om förändringar i antibiotikaanvändningen

Direktör Claus Fertin, Videncenter for Svineproduktion, gläder sig över att på nytt kunna presentera en sänkning av antibiotikaanvändningen från 2013 till 2014. Redan mellan 2010 och 2013 sjönk...

30.04

Svenska grisproducenter besöker danska kollegor

"Det är så stort och effektivt. Men så ser man likheterna." Så beskriver svenska grisproducenter från Norrland den danska produktionen efter ett besök hos en kollega på Nordjylland.

30.04

Kan grisar göras mer hållbara?

Bättre fodereffektivitet ska göra danska grisar friskare och minska utsläppet av näringsämnen. Det är målet för forskningsprojektet METAPIG som ska göra den danska grisproduktionen med hållbar.

30.04