Vi använder cookies

Genom att använda www.agricultureandfood.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Här kan du läsa mera om vår cookiespolitik.
 • Djuromsorg

  Djuromsorg i grisproduktionen

  29.06

 • Livsmedelssäkerhet

  Livsmedelssäkerhet handlar om att skapa förtroende för kött producerat i Danmark bland både kunder och konsumenter.

  29.06

 • Miljö

  Miljöarbete - grisproduktion

  29.06

 • Kvalitet

  Konsumenternas förtroende för grisskött från Danmark utgör grundvalen för efterfrågan. Därför ställs höga krav på kvalitetsuppföljning bland producenterna och systematiska kvalitetsuppföljningar sker regelbundet på gårdsnivå.

  29.06

Svanskupering minskar utbrott af svansbett

Svanskupering av grisar görs för att undvika svansbett. Om lantbrukarna inte kuperar svansen på grisen, ökar risken för svansbett markant.

24.03

Leksaker och avancerad mjukvara förebygger svansbitning

Grisar biter varandra i svansen ibland, och därför kuperas svansen på många grisar i förebyggande syfte. Men nu ska leksaker och avancerad mjukvara i grisproduktionen i Danmark säkra ännu bättre...

27.02

Dödligheten sjunker bland spädgrisar i Danmark

Grisbranschen i Danmark har upplevt en nedgång i antalet döda spädgrisar sedan 2010. En professor anser, att dödligheten kommer att fortsätta sjunka de kommande åren.

27.02

3D-teknologi ska säkra bättre exportprodukter och bevara arbetsplatser i slakteribranschen

Installation av en helt ny 3D-teknologi ska ge mer likartade och exakta detaljstyckningar av kotlettraden.

27.02


Information om svanskupering

NY benchmark-rapport

Kvalitet